Incasso

Minnelijke incasso

Soms helpen vriendelijke verzoeken niet en moet u de vordering ter incasso uit handen geven. Wanneer u besluit een vordering aan Lambers Legal & Incasso te overhandigen, start de minnelijke incassofase. Lambers Legal & Incasso gaat dan aan de slag en motiveert schuldenaren hun afspraken na te komen. In deze minnelijke fase benaderen wij uw klant schriftelijk, telefonisch en met moderne communicatiemiddelen. De vordering wordt verhoogd met rente en buitengerechtelijke incassokosten. Doelstelling is de betaling van uw vordering, of ineens, of via een betalingsregeling. Zonder onnodige kosten!

Gerechtelijke incasso

Betaalt uw klant nog steeds niet na de minnelijke incassofase? Dan kunt u met Lambers Legal & Incasso ook de stap naar de rechter maken: de gerechtelijke incassofase. Hierbij adviseren wij u vakkundig over de haalbaarheid. Vanwege onze jarenlange ervaring en expertise kunnen wij uw kansen (en kostenrisico) goed inschatten. Dat geeft u houvast voor uw beslissing. In de gerechtelijke fase verzoeken wij de rechter uw klant tot betaling van de verhoogde vordering te veroordelen. Met de gerechtelijke uitspraak kan betaling worden afgedwongen, bijvoorbeeld door het leggen van executoriaal beslag op het inkomen, banktegoeden of andere vermogensbestanddelen.

Bij het starten van een gerechtelijke procedure en het leggen van beslag, werkt Lambers Legal & Incasso nauw samen met Gelre Gerechtsdeurwaarders.

Incassomaatregelen

Conservatoir beslag & faillissementsaanvraag

Meer informatie