Buitengerechtelijke incassokosten

Buitengerechtelijke incassokosten zijn de kosten die voortvloeien uit het niet betalen van een factuur of andere schuld. De hoogte van de incassokosten is wettelijk bepaald en wordt berekend aan de hand van de volgende staffel:

  • 15% over de eerste € 2.500,00 van de hoofdsom;
  • 10% over de volgende € 2.500,00 van de hoofdsom;
  • 5% over de volgende € 5.000,00 van de hoofdsom;
  • 1% over de volgende € 190.000,00 van de hoofdsom;
  • 0,5% over de rest van de hoofdsom.

Het minimumbedrag aan incassokosten wat in rekening gebracht mag worden bedraagt € 40,00 en het maximumbedrag € 6.775,00. Van bovengenoemde staffel mag niet ten nadele van consumenten worden afgeweken.  

Incassokosten bij bedrijven

In zakelijke transacties staat het bedrijven vrij om andere afspraken te maken. Vaak spreken partijen af dat er 15% buitengerechtelijke incassokosten over de hoofdsom in rekening gebracht mogen worden als tijdige betaling uitblijft. Belangrijk is uiteraard om deze betalingsafspraken schriftelijk vast te leggen in de algemene voorwaarden of in het contract. Wanneer u niets vastlegt, is bovengenoemde staffel wel van toepassing.

Wanneer verschuldigd?

Bij bedrijven zijn de incassokosten direct opeisbaar als de betalingstermijn is verstreken. Bij consumenten dient eerst een aanmaning verzonden te worden waarin de consument wordt gewezen op de gevolgen van het niet tijdig betalen. In de aanmaning dient ook een betalingstermijn van (tenminste) veertien dagen en het bedrag aan incassokosten wat in rekening zal worden gebracht, te worden opgenomen. Direct na het verstrijken van deze termijn zijn de aangekondigde incassokosten opeisbaar. 

Pre-incasso

De "gentle reminder"

Meer informatie