Incassomaatregelen

Conservatoir beslag

Bij een onwillige schuldenaar hoeft het niet altijd tot een gerechtelijke procedure te komen. Soms is het uitoefenen van enige druk voldoende om hem te bewegen alsnog de vordering te voldoen. Zo kan er voorafgaand aan een gerechtelijke procedure worden overgegaan tot het leggen van conservatoir beslag op bijvoorbeeld zijn woonhuis of banktegoeden. Zeker wanneer de schuldenaar van plan is zijn woning te verkopen, kan conservatoir beslag een uitermate effectief pressiemiddel zijn. Mogelijk dient er na de beslaglegging nog wel een gerechtelijke procedure te worden gestart. Bij het leggen van conservatoir beslag, werkt Lambers Legal & Incasso nauw samen met Gelre Gerechtsdeurwaarders.

Faillissement aanvragen

Het aanvragen van het faillissement van een schuldenaar is een andere optie. Met een faillissementsaanvraag kan geprobeerd worden om alsnog op een snelle en relatief goedkope manier tot betaling van de vordering of tot een betalingsregeling te komen. Vooral bij betalingsonwil van de schuldenaar is een faillissementsaanvraag dan ook vaak een effectief incassomiddel, omdat de gevolgen voor de schuldenaar ingrijpend zijn. Door een faillissement verliest de schuldenaar namelijk de beschikking over zijn vermogen en wordt er door de rechtbank een curator aangesteld.

Gelre Gerechtsdeurwaarders

Meer informatie