Tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders per 1 januari 2019

28 december 2018

In het Besluit Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders (Btag) zijn de vergoedingen vastgelegd die een gerechtsdeurwaarder voor de verschillende ambtshandelingen in rekening mag brengen.

Per 1 januari 2019 worden alle Btag-tarieven verhoogd met de jaarlijkse indexatie. Download het handige overzicht!