Vroegsignalering door verhuurders bij huurachterstanden

16 juni 2021

Vanaf 1 januari 2021 is het nieuwe Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening ingegaan. Op grond van dit besluit dienen naast woningcorporaties nu ook particuliere verhuurders betalingsachterstanden in een vroeg stadium bij gemeenten te melden. Hierdoor krijgen gemeenten mensen met schulden tijdig in beeld en kunnen zij actief schuldhulp aanbieden en ontruimingen voorkomen. Zorgverzekeraars, energieleveranciers en drinkwaterbedrijven dienen al langer betalingsachterstanden te melden.

Wat is het moment om een signaal door te geven?

Verhuurders doen op grond van artikel 2 van het Besluit een melding bij de gemeente als ze tevergeefs hebben geprobeerd om in contact met huurders de huurproblemen op te lossen. Ze hebben het volgende gedaan:

  • ten minste eenmaal een schriftelijke betalingsherinnering gestuurd;
  • geprobeerd om (telefonisch of via een huisbezoek) in persoonlijk contact te treden met de huurder om te wijzen op mogelijkheden om betalingsachterstanden te voorkomen en te beëindigen;
  • gewezen op de mogelijkheden voor schuldhulpverlening;
  • aangeboden gegevens door te geven aan de gemeente.

Als de huurder bezwaar heeft tegen het doorgeven van gegevens, mogen de gegevens niet worden gemeld bij de gemeente. Met andere woorden: gegevens worden gemeld als de huurder geen bezwaar heeft of het niet lukt contact te krijgen.

Voorbeeldtekst betalingsherinnering 

De verhuurder is verplicht de huurder te laten weten dat de gegevens aan de gemeente worden doorgegeven. Dat kan bijvoorbeeld door in de betalingsherinnering informatie op te nemen. De volgende tekst kan daarvoor worden gebruikt:

Wij kunnen uw gegevens delen

Wij willen voorkomen dat u door een betalingsachterstand in de problemen komt. Daarom werken we samen met de gemeente en maatschappelijke hulpverlening. Een hulpverlener of de gemeente kan contact met u zoeken. Heeft u er bezwaar tegen dat wij uw gegevens delen? Laat het ons weten.

Let op: huurachterstanden zijn persoonsgegevens waarmee zorgvuldig moet worden omgegaan om de privacy te beschermen. Daarom maakt de gemeente hierover duidelijke afspraken met verhuurders. Een verhuurder mag alleen huurachterstanden aan de gemeente doorgeven als de gemeente daar vooraf expliciet mee heeft ingestemd. Vraag daarom aan de gemeente op welke manier een huurachterstand voor de vroegsignalering van schulden kan worden gemeld.