Wetgeving digitaal procederen grotendeels ingetrokken

3 april 2019

De wetgeving uit 2016 die digitaal procederen voor de civiele rechter bij alleen de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland verplicht stelde, wordt ingetrokken. Dat blijkt uit een wetsvoorstel dat minister Dekker (voor Rechtsbescherming) woensdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Een en ander is een gevolg van het mislukken van KEI, dat digitaal procederen in het hele land als doel had. De rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland waren daar al in september 2017 mee begonnen. Voordat KEI-civiel werd afgeblazen was het de bedoeling dat het digitaal procederen én een vereenvoudiging van het burgerlijk procesrecht gefaseerd in werking zouden treden. De rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland waren aangewezen als pilotrechtbanken; bij hen moet sinds 1 september 2017 digitaal worden geprocedeerd. Nu de plannen zijn gewijzigd, moet de verplichting tot digitaal procederen bij deze rechtbanken worden stopgezet. Om te zorgen dat dit op korte termijn gebeurt is gekozen voor de snelst mogelijk wetgevingsprocedure: er is afgezien van internetconsultatie en de Raad van State heeft de adviesaanvraag met spoed behandeld.

Met het wetsvoorstel geldt straks voor alle rechtbanken weer hetzelfde procesrecht.

www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/03/27/memorie-van-toelichting-wetsvoorstel-kei